Italiano
Italia
registrati
Soffiata di eurolibro.it
Libri simili
Altri libri che potrebbero essere simili a questo:
Strumento di ricerca
Libri consigliati
Attuale
Pubblicità
Annuncio a pagamento
FILTRO
- 0 Risultati
prezzo più basso: 19,67 €, prezzo più alto: 19,67 €, prezzo medio: 19,67 €
Bash. Receptury - Albing, Carl; Vossen, JP; Newham, Cameron
libro esaurito
(*)
Albing, Carl; Vossen, JP; Newham, Cameron:
Bash. Receptury - nuovo libro

ISBN: 9788324613786

ID: 1002676

Poznaj mo?liwo?ci pow?oki bash i dostosuj system do w?asnych potrzeb Jak pisa? skrypty konwertuj?ce pliki w formacie DOS i Unix? Jak konfigurowa? interpreter bash, aby odpowiada? potrzebom i stylowi pracy u?ytkownika? Jak opracowa? bezpieczne skrypty pow?oki? Bash to jedna z najpopularniejszych pow?ok systemw uniksowych, umo?liwiaj?ca prac? interaktywn? i wsadow?. J?zyk basha pozwala na definiowanie aliasw i funkcji, a tak?e zawiera konstrukcje steruj?ce przep?ywem. Bash (tak jak wiele innych narz?dzi opisanych w tej ksi??ce) stworzono w ramach projektu GNU - wolno dost?pnego systemu operacyjnego. Sposb u?ywania pow?oki jest bardzo prosty, polega na wprowadzeniu polecenia zgodnie z regu?ami sk?adni. Nast?pnie zostaje ono zinterpretowane i wykonane przez system. Ksi??ka "bash. Receptury" zawiera opis pow?oki bash oraz prezentuje praktyczne przyk?ady rozwi?za? problemw spotykanych powszechnie podczas projektowania skryptw. W ka?dej chwili mo?esz si? do nich odwo?a?, dostosowuj?c system do w?asnych potrzeb. Podr?cznik obejmuje rwnie? opis zasad funkcjonowania interpretera - ich zastosowanie umo?liwia zwi?kszenie wydajno?ci pracy. Korzystaj?c z tej ksi??ki, dowiesz si?, jak pobiera? interpreter bash dla r?nych systemw lub korzysta? z pow?oki bash bez jej pobierania; poznasz techniki automatyzacji zada? oraz rozwi?zania skryptowe odnosz?ce si? do operacji wej?cia-wyj?cia czy przetwarzania plikw, a tak?e sposoby tworzenia programw i wykonywania zada? administracyjnych. Praca z pow?ok? bash Standardowy strumie? wej?ciowy Standardowy strumie? wyj?ciowy Wykonywanie polece? Podstawy tworzenia skryptw - zmienne pow?oki Logika i arytmetyka pow?oki Dodatkowe mechanizmy skryptowe Przetwarzanie informacji o dacie i czasie Skrypty usprawniaj?ce prac? u?ytkownika Interpretacja danych Bezpieczne skrypty pow?oki Zadania administracyjne "bash. Receptury" - wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewni? optymalne warunki pracy systemu! Computers Computers eBook, Helion

Libro nuovo Ebooks.com
Costi di spedizione:zzgl. Versandkosten, Costi di spedizione aggiuntivi
Details...
(*) Libro esaurito significa che il libro non è attualmente disponibile in una qualsiasi delle piattaforme associate che di ricerca.